BG娱乐最新版本

您當前的位置:BG娱乐最新版本 > 公告通知
來源:  作者:

關于下發《河北省中高級專業技術職務任職資格申報評審條件》的通知

各學院、各處室及相關單位:

河北省重新修訂了《河北省中高級專業技術職務任職資格申報評審條件》,現下發給大家。根據通知要求新的《河北省中高級專業技術職務任職資格申報評審條件》于2016年度開始執行,原《河北省中高級專業技術職務任職資格申報評審條件》同時廢止。

 

附:《河北省中高級專業技術職務任職資格申報評審條件》

 

                                                                           燕京理工學院人事處

                                                                           2016年3月1日